Национална Организация на Потребители на Психично-Здравни Услуги

Мисия на неправителствената организация

Мисията на сдружението е обединяване на потребителите на психично-здравни услуги с цел подобряване на качеството им на живот и защита на правата и интересите им.

Цели на организацията

1. Защита на основните човешки права на хората с психично-здравни проблеми;  
2. Преодоляване на стигмата върху хората с психично-здравни проблеми, подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация;  
3. Закрила на личността на хората с психично-здравни проблеми на работното място, в домашни условия и в лечебното заведение;  
4. Постигане на равнопоставеност между потребителите на психично-здравни услуги.  
5. Постигане на висока информираност сред хората с психично-здравни проблеми за всички съвременни начини за справяне със специфичните им проблеми;  
6. Осигуряване на условия за отдих на хората с психично-здравни проблеми.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info