КОНТАКТИ

Област:
София

Град:
София

Пощенски код:
1000

Адрес:
ул. Eкзарх Йосиф 55, ет.2, ап.3

Мобилен телефон:

Телефон:
-, 0888902737

Интернет страница:
http://facebook.com/NOPPZU
http://noppzu.ngobg.info

Факс:
-

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info